ПСИХОТЕСТ – ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Условия и ред за явяване на психологическо изследване

Психологическите изследвания се извършват в лабораторията по предварително изготвен график и след записване. Кандидатите, желаещи да придобият удостоверение за психологическа годност се записват на място или по телефона за първо или второ психологическо изследване, като заявяват.


Целите на психологическото изследване:

  • Придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус)
  • Водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари от всички категории
  • Водачи на лек автомобил за таксиметров превоз
  • Водачи с временно отнето свидетелство за управление, както и на загубилите правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролни точки
  • Постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци
  • За заменяне на чуждестранно свидетелство за управление на МПС за чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС.

За организиране на психологическото изследване се изготвя списък на лицата, които ще бъдат изследвани за съответна дата и час.
При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за сверяване от длъжностното лице.
Цена: 60лв.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ 0894 777 880

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ
0894 777 880

Запиши се онлайн