ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ

Всички шофьорски курсове стартират в понеделник на всяка четна седмица от годината.

B КАТЕГОРИЯ
ЦЕНА 999 лв.

Kурс за водачи на МПС с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва едноосно ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг.

Изисквания
- Да имате навършени 17 години и девет месеца;
- Минимум диплома за основно образование след 8 клас или удостоверение за завършен 10клас
Необходими документи за записване
- Лична карта;
- Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
- Актуална снимка за документи - 2 бр.;
Обучение
- Двуседмичен курс теория. Лекциите се водят в учебния център на фирмата по график;
- Практическо обучение - 31 учебни часа /На ден се взимат по 2 моточаса като те се уговарят с инструктора в удобно време и за двете страни/;
Изпит
- Теоретичен - изпитът се провежда в електронен вариант;
- Практически /градско управление 25 - 30 минути/'
Запиши се сега

C КАТЕГОРИЯ
ЦЕНА 999 лв.

Курс за получаване право на управление на МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Изисквания
- Да имате навършени 18 год.;
- Mинимум диплома за основно образование след 8 клас или удостоверение за завършен 10 клас
- Да притежавате правоспособност за управление на МПС от категория В;
- Удостоверение за психологическа годност /Вади се по местоотчет/;
Необходими документи за записване
- Лична карта;
- Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
- Актуална снимка за документи - 2 бр.;

- Шофьорска книжка категория В;
Обучение
- Теоретично обучение-14 учебни часа /Превоз на товари и Общо устройство на МПС/;
- Практическо обучение - 20 учебни часа /На ден се взимат по 2 моточаса като те се уговарят с инструктора в удобно време и за двете страни/;
- Два контролни изпита /теория и практика/;
Изпит
- Теоретичен - изпитът се провежда в електронен вариант;
- Практически /градско управление около 40-50 минути/;
Запиши се сега

A КАТЕГОРИЯ
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 599 лв.

Курс за получаване на правоспособност за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Изисквания
- Да имате 24 години или навършени 20 години при 2 години стаж категория А2.
- Минимум диплома за основно образование след 8 клас или удостоверение за завършен 10 клас;
Необходими документи за записване
- Лична карта;
- Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
- Актуална снимка за документи - 2 бр.;
- Копие на шофьорска книжка /ако имате придобита категория В/
Обучение
- Теоретично 40 учебни часа / само 4 учебни часа ,ако имате кат.В /;
- Практическо - 20 учебни часа;
Изпит
- Теоретичен /само ако нямате категория В/ - изпитът се провежда в електронен вариант;
- Практически /елементи на полигон и градско управление/
Запиши се сега

A1 КАТЕГОРИЯ
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 599 лв.

Курс за получаване на правоспособност за управление на мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кW/кg;

Изисквания
- Да имате навършени 16 години;
- Минимум диплома за основно образование след 8 клас или удостоверение за завършен 10 клас;
Необходими документи за записване
- Лична карта;
- Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
- Актуална снимка за документи - 2 бр.;
Обучение
- Теоретично 40 учебни часа -
- Практическо - 20 учебни часа;
Изпит
- Теоретичен /само ако нямате категория В/ - изпитът се провежда в електронен вариант;
- Практически /елементи на полигон и градско управление/;
Запиши се сега

A2 КАТЕГОРИЯ
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 599 лв.

Курс за получаване на правоспособност за управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .

Изисквания
- Да имате навършени 18 години;
- Минимум диплома за основно образование след 8 клас или удостоверение за завършен 10клас;
Необходими документи за записване
- Лична карта;
- Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
- Актуална снимка за документи - 2 бр.;
Обучение
- Теоретично 40 учебни часа;
- Практическо - 20 учебни часа;
Изпит
- Теоретичен /само ако нямате категория В/ - изпитът се провежда в електронен вариант;
- Практически /елементи на полигон и градско управление/
Запиши се сега

B+E КАТЕГОРИЯ
ЦЕНА 600 лв.

Курс за получаване право на управление на състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "В" и ремарке с допустима максимална маса не надвишаваща 3500 кг.

Изисквания
- Да имате навършени 18 години;
- Минимум диплома за основно образование след 8 клас или удостоверение за завършен 10 клас;
- Да притежавате правоспособност за управление на МПС от категория В;
Необходими документи за записване
- Лична карта;
- Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
- Актуална снимка за документи - 2 бр.;
- Шофьорска книжка категория В или документ за успешно издържан изпит;
Обучение
- Практическо обучение - 12 учебни часа /На ден се взимат по 2 моточаса като те се уговарят с инструктора в удобно време и за двете страни/;
Изпит
- Практически /Упражнения на полигон и градско управление/;
Запиши се сега

C+E КАТЕГОРИЯ
ЦЕНА 999 лв.

Курс за получаване право на управление на състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "C" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.

Изисквания
- Да имате навършени 20 години и 9 месеца;
- Минимум диплома за основно образование след 8 клас или удостоверение за завършен 10 клас
- Да притежавате правоспособност за управление на МПС от категория С
Необходими документи за записване
- Лична карта;
- Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
- Актуална снимка за документи - 2бр.;
- Шофьорска книжка категория C
Обучение
- Теоретично обучение -4 учебни часа /Ремаркета и системи за прикачване/;
- Практическо обучение-16 учебни часа /Упражнения на полигон и градско управление/;
- Два контролни изпита/теория и практика/;
Изпит
- Теоретичен изпит - изпитът се провежда в електронен вариант;
- Практически изпит;
Запиши се сега

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ 0894 777 880

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ
0894 777 880

Запиши се онлайн